Veglaget Bergetjønnvegen ble stiftet i november 2016. Tillatelse til bygging/utbedring av vegen ble gitt av formannskapet i Sel kommune 13. juni 2017, sak 2017/215. Arbeidene med vegen ble igangsatt 3. juli 2017.

Første ordinære årsmøte ble avholdt 5. august 2017 kl. 15:30 på Rondane Høyfjellshotell.

>> Gjeldende vedtekter